13 sản phẩm
 

Lọc sản phẩm

Loại
Phụ kiện

Lọc sản phẩm

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR101-60

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR101-60

Khúc xạ kế điện tử cầm tay nhiều thang đo Bellingham Stanley OPTi – 38-01

Khúc xạ kế điện tử cầm tay nhiều thang đo Bellingham Stanley OPTi – 38-01

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR201-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR201-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR301-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR301-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Brix Kruss HR Series

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Brix Kruss HR Series

Khúc xạ kế đo độ ngọt 20-75 % Brix Bellingham Stanley - 38-04

Khúc xạ kế đo độ ngọt 20-75 % Brix Bellingham Stanley - 38-04

Khúc xạ kế đo độ ngọt và lượng nước của mật ong – 38-10

Khúc xạ kế đo độ ngọt và lượng nước của mật ong – 38-10

Khúc xạ kế đo hàm lượng nước trong mật ong - 38-06

Khúc xạ kế đo hàm lượng nước trong mật ong - 38-06

Khúc xạ kế đo độ mặn của nước (PPT) – 38-26

Khúc xạ kế đo độ mặn của nước (PPT) – 38-26

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển (ppt và SG) – 38-51

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển (ppt và SG) – 38-51

Khúc xạ kế đo nồng độ rượu – 38-41

Khúc xạ kế đo nồng độ rượu – 38-41

Khúc xạ kế đo tinh bột Starch (0-30%) - 38-22

Khúc xạ kế đo tinh bột Starch (0-30%) - 38-22