Dầu hiệu chuẩn:
Dầu hiệu chuẩn là các hợp chất hữu cơ có khoảng khúc xạ 1.47 đến 1.56 RI, có hạn sử dụng 12 tháng, phù hợp để hiệu chuẩn khúc xạ kế có điều nhiệt độ trong lĩnh vực thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác.

Dung dịch AG
Dung dịch AG là các dung dịch chứa nước với thang chỉ số khúc xạ từ 1.33 đến 1.40 RI (0 – 40oBrix) và có hạn sử dụng là 12 tháng. Phù hợp để hiệu chuẩn khúc xạ kế có điều khiển nhiệt độ trong cả lĩnh vực thực phẩm và các lĩnh vực khác cũng như các các thiết bị có chức năng bù nhiệt độ. Dung dịch AG có độ Brix thấp và có hạn sử dụng dài.

Dung dịch Sucrose
Dung dịch Sucrose phù hợp để hiệu chuẩn các thiết bị không có điều khiển nhiệt độ nhưng có chức năng bù nhiệt. Phù hợp trong lĩnh vực: Đồ uống, đường, thực phẩm.

Các dung dịch hiệu chuẩn này đều được sản xuất bởi Bellingham + Stanley và được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được UKAS công nhận theo ISO 17025:2005.

27 sản phẩm
 

Lọc sản phẩm

Lọc sản phẩm

Cáp kết nối cho điện cực chuẩn độ L1A – 285122456

Cáp kết nối cho điện cực chuẩn độ L1A – 285122456

Buret chuẩn độ 5 mL - WA 05 - 285220300

Buret chuẩn độ 5 mL - WA 05 - 285220300

Buret chuẩn độ 10 mL - WA 10 - 285220310

Buret chuẩn độ 10 mL - WA 10 - 285220310

Buret chuẩn độ 20 mL - WA 20 - 285220320

Buret chuẩn độ 20 mL - WA 20 - 285220320

Buret chuẩn độ 50 mL - WA 50 - 285220350

Buret chuẩn độ 50 mL - WA 50 - 285220350

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường nước - A 7780 1M-DIN-ID - 285130200

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường nước - A 7780 1M-DIN-ID - 285130200

Dung dịch KCl 3M - L 3004 - 285138427

Dung dịch KCl 3M - L 3004 - 285138427

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường nước - A 7780 IDS - 285101080

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường nước - A 7780 IDS - 285101080

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường khan - N 6480 eth - 285092329

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường khan - N 6480 eth - 285092329

Dung dịch LiCl 1.5 mol/l in ethanol - L 5034 - 285138308

Dung dịch LiCl 1.5 mol/l in ethanol - L 5034 - 285138308

Dung dịch LiCl saturated in glacial acetic acid - L 5014 - 285138324

Dung dịch LiCl saturated in glacial acetic acid - L 5014 - 285138324

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường khan - N 6480 eis - 285092337

Điện cực chuẩn độ Acid-Base môi trường khan - N 6480 eis - 285092337