Để đảm bảo độ chính xác, các thiết bị cần được hiệu chuẩn thường xuyên. Việc hiệu chuẩn thường xuyên giúp hạn chế việc ngừng sản xuất đột ngột hoặc làm sai lệch tính chính xác. Việc hiệu chuẩn thiết bị thường xuyên giúp tối ưu hóa và tăng năng suất doanh nghiệp của bạn.

Tại website khucxake.com.vn chúng tôi cung cấp đầy đủ các phụ kiện hiệu chuẩn mà bạn cần.

Dung dịch hiệu chuẩn khúc xạ kế: Chúng tôi cung cấp các dung dịch hiệu chuẩn khúc xạ kế của thương hiệu Bellingham Stanley, sản xuất tại Anh. Các dung dịch bao phủ từ 1.33 đến 1.56 nD, cùng với quy cách 1 chai lẻ (5mL) hoặc 5 chai. Tất cả các chai đều cung cấp kèm giấy chứng nhận chất lượng, hạn sử dụng dài lâu.

Ống chuẩn thạch anh hiệu chuẩn Phân cực kế: Hãng Bellingham Stanley cung cấp các ống chuẩn thạch anh để hiệu chuẩn phân cực kế. Các giá trị chuẩn thể hiện ở oZ và oA gồm: +100oZ (+34.6oA); +15oZ (+5.2oA); -30oZ (-10.4oA). Khách hàng có thể tùy chọn thêm Giấy chứng nhận hiệu chuẩn UKAS cho từng ống chuẩn.

 

18 sản phẩm
 

Lọc sản phẩm

Độ phân giải
  Loại
  Đơn vị
   Phụ kiện

   Lọc sản phẩm

   Dung dịch 71.81 Brix (1.46990 RI) - BSLP - 90-525

   Dung dịch 71.81 Brix (1.46990 RI) - BSLP - 90-525

   Dung dịch 2.50 Brix (1.33659 RI) - AG2.5 - 90-501

   Dung dịch 2.50 Brix (1.33659 RI) - AG2.5 - 90-501

   Dung dịch 5.00 Brix (1.34026 RI) - 90-502

   Dung dịch 5.00 Brix (1.34026 RI) - 90-502

   Dung dịch 7.50 Brix (1.34401 RI) - AG7.5- 90-503

   Dung dịch 7.50 Brix (1.34401 RI) - AG7.5- 90-503

   Dung dịch 10.00 Brix (1.34782 RI) - AG10 - 90-504

   Dung dịch 10.00 Brix (1.34782 RI) - AG10 - 90-504

   Dung dịch 11.20 Brix (1.34968 RI) - AG11.2 - 90-505

   Dung dịch 11.20 Brix (1.34968 RI) - AG11.2 - 90-505

   Dung dịch 12.00 Brix (1.35093 RI) - AG12 - 90-506

   Dung dịch 12.00 Brix (1.35093 RI) - AG12 - 90-506

   Dung dịch 12.50 Brix (1.35171 RI) - AG12.5 - 90-507

   Dung dịch 12.50 Brix (1.35171 RI) - AG12.5 - 90-507

   Dung dịch 15.00 Brix (1.35568 RI) - AG15 - 90-508

   Dung dịch 15.00 Brix (1.35568 RI) - AG15 - 90-508

   Dung dịch 40.00 Brix (1.39986 RI) - AG40 - 90-518

   Dung dịch 40.00 Brix (1.39986 RI) - AG40 - 90-518

   Dung dịch 96.61 Brix (1.53632 RI) - BSDC-B - 90-531

   Dung dịch 96.61 Brix (1.53632 RI) - BSDC-B - 90-531

   Dung dịch 1.56138 RI - BSDD - 90-535

   Dung dịch 1.56138 RI - BSDD - 90-535