Khúc xạ kế đo hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ - 38-59
Khúc xạ kế đo hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ - 38-59
Khúc xạ kế đo hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ - 38-59
Khúc xạ kế đo hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ - 38-59

Khúc xạ kế đo hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ - 38-59

Mã sản phẩm: 38-59

Giá:

 

Thang đo kép cho hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ
-    Thông số đo Butyro:
•    Thang đo: 0 - 100
•    Độ phân giải: 0.1
•    Độ chính xác: ±0.5  
 

Thang đo kép cho hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ
-    Thông số đo Butyro:
•    Thang đo: 0 - 100
•    Độ phân giải: 0.1
•    Độ chính xác: ±0.5  
-    Thông số đo chỉ số khúc xạ
•    Thang đo: 1.42 - 1.50 
•    Độ phân giải: 0.0001  
•    Độ chính xác: ±0.0003 
-    Bù nhiệt độ tự động  
-    Nhiệt độ của mẫu: 5 – 95oC
Tính năng:
-    Màn hình hiển thị LCD
-    Thiết bị chống nước với cấp bảo vệ IP65
-    Lăng kính bằng vật liệu thép không rỉ
-    Ổn định nhiệt độ nhanh chóng cho mẫu đo
-    Tùy chọn hiển thị nhiệt độ oC hoặc oF
-    Thiết bị tự động tắt để tiết kiệm pin khi không sử dụng
-    Sản xuất tại Vương Quốc Anh
Cung cấp bao gồm
-    Máy chính + Pin
-    Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị 
-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng
-    Hộp đựng máy

Thang đo kép cho hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ
-    Thông số đo Butyro:
•    Thang đo: 0 - 100
•    Độ phân giải: 0.1
•    Độ chính xác: ±0.5  
-    Thông số đo chỉ số khúc xạ
•    Thang đo: 1.42 - 1.50 
•    Độ phân giải: 0.0001  
•    Độ chính xác: ±0.0003 
-    Bù nhiệt độ tự động  
-    Nhiệt độ của mẫu: 5 – 95oC
Tính năng:
-    Màn hình hiển thị LCD
-    Thiết bị chống nước với cấp bảo vệ IP65
-    Lăng kính bằng vật liệu thép không rỉ
-    Ổn định nhiệt độ nhanh chóng cho mẫu đo
-    Tùy chọn hiển thị nhiệt độ oC hoặc oF
-    Thiết bị tự động tắt để tiết kiệm pin khi không sử dụng
-    Sản xuất tại Vương Quốc Anh
Cung cấp bao gồm
-    Máy chính + Pin
-    Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị 
-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng
-    Hộp đựng máy

Thang đo kép cho hàm lượng Butyro và chỉ số khúc xạ
-    Thông số đo Butyro:
•    Thang đo: 0 - 100
•    Độ phân giải: 0.1
•    Độ chính xác: ±0.5  
-    Thông số đo chỉ số khúc xạ
•    Thang đo: 1.42 - 1.50 
•    Độ phân giải: 0.0001  
•    Độ chính xác: ±0.0003 
-    Bù nhiệt độ tự động  
-    Nhiệt độ của mẫu: 5 – 95oC
Tính năng:
-    Màn hình hiển thị LCD
-    Thiết bị chống nước với cấp bảo vệ IP65
-    Lăng kính bằng vật liệu thép không rỉ
-    Ổn định nhiệt độ nhanh chóng cho mẫu đo
-    Tùy chọn hiển thị nhiệt độ oC hoặc oF
-    Thiết bị tự động tắt để tiết kiệm pin khi không sử dụng
-    Sản xuất tại Vương Quốc Anh
Cung cấp bao gồm
-    Máy chính + Pin
-    Giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị 
-    Tài liệu hướng dẫn sử dụng
-    Hộp đựng máy

Sản phẩm liên quan

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Ngọt Trái Cây 0 -32% Brix Kruss HRO32

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Ngọt Trái Cây 0 -32% Brix Kruss HRO32

1.500.000 VND

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Brix Kruss HR Series

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Đo Độ Brix Kruss HR Series

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR301-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR301-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR201-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR201-95

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR101-60

Khúc Xạ Kế Cầm Tay Điện Tử - Kruss DR101-60

Khúc xạ kế đo nồng độ rượu – 38-41

Khúc xạ kế đo nồng độ rượu – 38-41

Khúc xạ kế đo độ mặn của nước (PPT) – 38-26

Khúc xạ kế đo độ mặn của nước (PPT) – 38-26

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển (ppt và SG) – 38-51

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển (ppt và SG) – 38-51

Khúc xạ kế đo độ ngọt 20-75 % Brix Bellingham Stanley - 38-04

Khúc xạ kế đo độ ngọt 20-75 % Brix Bellingham Stanley - 38-04