Các thiết bị trong lĩnh vực khoa học đời sống bao gồm các khúc xạ kế cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và các bể nuôi cá, cho các nhà nghiên cứu côn trùng, sâu bọ, cũng như kiểm tra dầu trong nước. Các khúc xạ kế có thể phát hiện sự có mặt của dầu (như dầu diesel) trong nước.

Tất cả các sản phẩm trong lĩnh vực Khoa học đời sống đều sản xuất tại Vương Quốc Anh bởi Hãng sản xuất Bellingham + Stanley.

16 sản phẩm
 

Lọc sản phẩm

Loại
Độ phân giải
Đơn vị
Giá

Lọc sản phẩm

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển 0-180 PPT & 1.000-1.070 SG – 38-51

Khúc xạ kế đo độ mặn nước biển 0-180 PPT & 1.000-1.070 SG – 38-51

7.500.000 VND

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-95% Brix và 1.33-1.54 RI – 38-B1

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-95% Brix và 1.33-1.54 RI – 38-B1

16.700.000 VND

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-95%Brix - 38-A1

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0-95%Brix - 38-A1

15.900.000 VND

Khúc xạ kế đo tinh bột Starch 30 - 38-22

Khúc xạ kế đo tinh bột Starch 30 - 38-22

7.150.000 VND

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.33-1.54RI - 38-A2

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.33-1.54RI - 38-A2

16.500.000 VND

Khúc xạ kế đo độ ngọt và độ ẩm của mật ong - 38-A3

Khúc xạ kế đo độ ngọt và độ ẩm của mật ong - 38-A3

17.700.000 VND

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.33-1.42 RI – 38-20

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.33-1.42 RI – 38-20

8.300.000 VND

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.42-1.54 RI – 38-32

Khúc xạ kế đo chỉ số khúc xạ 1.42-1.54 RI – 38-32

16.500.000 VND

Khúc xạ kế đo độ mặn 1.000-1.090 SG – 38-25

Khúc xạ kế đo độ mặn 1.000-1.090 SG – 38-25

8.700.000 VND

Khúc xạ kế đo đường và trọng lượng riêng của nước tiểu – 38-52

Khúc xạ kế đo đường và trọng lượng riêng của nước tiểu – 38-52

9.600.000 VND

Khúc xạ kế cho thú y đo trọng lượng riêng của nước tiểu – 38-53

Khúc xạ kế cho thú y đo trọng lượng riêng của nước tiểu – 38-53

9.600.000 VND

Khúc xạ kế đo độ đường và chất lượng sữa non – 38-56

Khúc xạ kế đo độ đường và chất lượng sữa non – 38-56

9.600.000 VND