Dầu hiệu chuẩn:
Dầu hiệu chuẩn là các hợp chất hữu cơ có khoảng khúc xạ 1.47 đến 1.56 RI, có hạn sử dụng 12 tháng, phù hợp để hiệu chuẩn khúc xạ kế có điều nhiệt độ trong lĩnh vực thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác.

Dung dịch AG
Dung dịch AG là các dung dịch chứa nước với thang chỉ số khúc xạ từ 1.33 đến 1.40 RI (0 – 40oBrix) và có hạn sử dụng là 12 tháng. Phù hợp để hiệu chuẩn khúc xạ kế có điều khiển nhiệt độ trong cả lĩnh vực thực phẩm và các lĩnh vực khác cũng như các các thiết bị có chức năng bù nhiệt độ. Dung dịch AG có độ Brix thấp và có hạn sử dụng dài.

Dung dịch Sucrose
Dung dịch Sucrose phù hợp để hiệu chuẩn các thiết bị không có điều khiển nhiệt độ nhưng có chức năng bù nhiệt. Phù hợp trong lĩnh vực: Đồ uống, đường, thực phẩm.

Các dung dịch hiệu chuẩn này đều được sản xuất bởi Bellingham + Stanley và được chứng nhận bởi phòng thí nghiệm hiệu chuẩn được UKAS công nhận theo ISO 17025:2005.

12 sản phẩm
 

Lọc sản phẩm

Loại
Độ phân giải
Đơn vị
Giá

Lọc sản phẩm

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 7.5 Brix (1.34401 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 7.5 Brix (1.34401 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 12 Brix (1.35093 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 12 Brix (1.35093 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND