Dung dịch chuẩn 12 Brix (1.35093 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Mã sản phẩm: 90-506

Chỉ số khúc xạ: 1.35093 RI; 12.00Brix

Quy cách: 5 chai x 5mL

Hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng

Chứng nhận theo NIST và ICUMSA

Cung cấp kèm giấy chứng nhận UKAS, pipet nhựa

Bảo quản tại nhiệt độ phòng

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 7.5 Brix (1.34401 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 7.5 Brix (1.34401 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND