Dung dịch chuẩn 7.5 Brix (1.34401 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Mã sản phẩm: 90-503

- Chỉ số khúc xạ: 1.34401 RI; 7.50Brix

- Quy cách: 5 chai x 5mL

- Hạn sử dụng: tối thiểu 12 tháng

- Cung cấp kèm giấy chứng nhận UKAS, pipet nhựa

- Độ không đảm bảo (k=2): ± 0.000037 RI; ± 0.019 Brix

- Bảo quản tại nhiệt độ phòng

Xem thêm

Sản phẩm liên quan

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 1.56138 RI - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 96.61 Brix (1.53632 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 40 Brix (1.39986 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 15 Brix (1.35568 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 12.5 Brix (1.35171 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 12 Brix (1.35093 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 12 Brix (1.35093 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 11.2 Brix (1.34968 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 10 Brix (1.34782 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 5 Brix (1.34026 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

Dung dịch chuẩn 2.5 Brix (1.33659 RI) - 5 chai x 5mL

3.350.000 VND

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

Dầu chuẩn (Oil) 71.81 Brix (1.46990 RI) - 5 Chai x 5mL

3.350.000 VND